Now We Are Free

Published on 11/09,2007

 

The Gladiator Soundtrack:

Enya, ...

Anol shalom
Anol sheh lay konnud de ne um {shaddai}
Flavum
Nom de leesh
Ham de nam um das
La um de
Flavne…

We de ze zu bu
We de sooo a ru
Un va-a pesh a lay
Un vi-I bee
Un da la pech ni sa
(Aaahh)
Un di-I lay na day
Un ma la pech a nay
Mee di nu ku

(Fast tempo, 4 times)
La la da pa da le na da na
Ve va da pa da le na la dumda

Anol shalom
Anol sheh ley kon-nud de ne um.
Flavum.
Flavum.
M-ai shondol-lee
Flavu… {Live on…}
Lof flesh lay
Nof ne
Nom de lis
Ham de num um dass
La um de
Flavne…
Flay
Shom de nomm
Ma-lun des
Dwondi.
Dwwoondi
Alas sharum du koos
Shaley koot-tum.

Teny tsy fantatra izy io ary ny siosion-dresaka dia hoe  nosorotan'i Lisa Gerrard,  @ fomba fiteniny hiresahany t@ A/tra hatr@ fahazazany.  Tsara tokoa ilay hira e, mampalahelo ra miheritreritra ilay horonan-tsary, kanefa koa mampientanentana hafahafa izany. Izany hoe nahavita zavatra tsara sy kanto izy avy @ teny tsy fantatra. Moa tsy olon'afaka tokoa va ny toa azy?

Jereo eto na eto.

Ankafizo,Hevitra

Leave a Reply