Warning: Declaration of CachedTemplate::fetch($cacheId) should be compatible with Template::fetch($resource_name = NULL, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = false) in /home/blaogycom/public_html/class/template/cachedtemplate.class.php on line 41

Warning: Declaration of CachedTemplate::display($cacheId) should be compatible with Template::display($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /home/blaogycom/public_html/class/template/cachedtemplate.class.php on line 75
Ary raha ohatra ka atao hoe | rafozan-doza |

Ary raha ohatra ka atao hoe

Published on 03/01,2010

 

* Mandat 2 ihany fa tsy azao atao successifs ( tsy maintsy elanelanina 5 taona) ary azo empecher-na ny prezida. Bedabe ny firenena Latino manao an'zany... Soratana explicitement hoe raha misy ny fanavaozana ny lalampanorenana dia ity tsy azo ovaina.

* Tsy asiana praiminisitra fa tonga dia ny prezida ihany no lehiben'ny governemanta... otran'ny USA

* Ny parlemanta no mifidy ny prezida, izany hoe izay mahavita coalition mahazona 1/2 ny depiote no mahazo ny prezidansa. Ra mirava ny coalition dia tsy maintsy asiana fifidianana vaovao.

* Asiana fonction officielle hoe Opposition leader mikritika ny asan'ny fanjakana. Izay antoko lehibe  faharoa avy ao @ parlemanta raha ohatra ka tsy niditra tao @ coalition.

* Dia asiana "shadow cabinet/secretary" izany hoe pseudo-minisitra misahana manokana ny fikritikiavana ny asan'ny ministera/fiasan'ny governemanta isan'isany...@ organisation officiel an'ny oppostion.

* CENI, HCC sy Haute cours de justice:  50-50 ny prezida sy ny opposition leader no manendry azy... ary ny CENI no misahana manotolo ny resaka fifidianana, afaka manampy ny fanjakana raha ilaina fa ny CENI no manapaka izay aide tokony ho entiny.

*  Asiana Senat, suffrage indirect otran'ny mahazatra: Maires, conseils municipales, conseils regionaux. Tsy asiana quotas an'ny prezida... Ny filohan'ny senat no 2nd in line, ra miala/maty/empechE ny prezida, ary tsy mahazo mirotsaka ho fidiana izy.

* Mila confirmation an'ny Senat ny fanendrena Haut fonctionaires rehetra. Na dia hoe prerogative an'ny prezida aza, dia tsy validE raha tsy ankatoavin'ny Senat. Ohatra hoe ny Minisitra , Governora ny banky foibe ary ihany koa ny mambra an'ny CENI/HCC/Haute courts de Justice.

 * Afindra any ivelan'i Tana ny Senate, parlemanta ary ny foibe fitsarana. Ohatra hoe Senat any Jangill, Assemblee nasionaly any Toliary, ny HCC/Haute courts de Justice any Diego ary, eventuellement any Tamatavy ny Foiben'ny Banky foibe sy ny tsenan'ny stocks.

Mba hivoahana @ krizy:

*  Atsangana ny CENI provisoire: 1/5 avy isaky ny mouvances ary 1/5 hoan'ny Societes Civiles no mandrafitra ny executive comitee sy ihany koa ny Conseil d'administrations. 

* Tsy mandray anjara @ fikarakarana fifidianana mintsy ny fanjakana na ny kely aza.

* Atsangana koa ny HCC provisoire: 1/5 isan'isany ihany koa.

* Atsangana ny organe de controle an'ny HAT sy ny governemanta: afaka officiellement manantona (zany hoe mampijanona avec effet immediate) ny didy  sy baiko ( zany hoe arretEs, na decrets, na lalana) avoakandrizareo raha misy ny tsy mazava, mandrapaha hisian'ny concensus. Azo gadraina ny HAT sy ny governemanta. Mouvansa 3 ambiny no ao ary ny societe civile... mi-jouer an'le "shadow cabinet" etsy ambony io zany fa zany hoe manana pouvoir executive hanajanona ny didin'ny HAT/gouvernemanta fotsiny... zany hoe tsy misy zavatra atao tsy en concensus mintsy na ny iray aza.

* Ny fifidianana  depiote no atao farany.

 

hevitr'akoho,

An?!


Hevitra

Leave a Reply