Minan'tainy

Fa manina wa ny olona no tsy tia olona ee??

Tsy azoko mintsy hoe inona no tena motivations sy hoe antony tsy hitiavan'ny olona tain'olona.

Ny hoe hanina aloha, euh... azoko ihany hoe zavatra efa dechet iny dia mazava hoazy fa tsisy lanjany hoe nutritionelle intsony donc, tsy dia lojika sy tsy benefika loatra ny fihinana tay. Fa ny mahagaga anah dia ny hoe manin ny olona no mampiasa tain'omby na kisoa na soavaly atao zezika fa ny tain'ol dia tsy azo atao fa tena hoe beurk be mintsiny... Kanefa anie dia samy tay ary mety atao zezika izao ihany eee?? 
meme chose @ tain'alika, inona no antony hoe tsy anaovana zezika ny tain'alika ary otran'ny tena tonga dia mani-tsa-tay izany refa manitsaka tain'alika? 

Ny tonga tany an-tsaiko izao dia hoe satria tsy mihinana olona sy alika isika dia par extension tsy mampiasa zezik'olona sy zezik'alika. Kanefa ny tay anie zavatra efa navoaka tao anatin'le olona/alika ee? donc efa tsy olona/alika tsony izany. Otran'ny tsy dia rationelle loatra an??

Sady inona loatra moa no antony tsy hinana olona sy alika ee?? ankoatran'ny cas hoe misy aretina no nahafaty an'le olona/alika, tsy hitako mihintsy izay tsy hinana ny nofo ra ohatra ka hoe olona/alika tsy nanana aretina mifindra amin'ny nofo fony fahavelony. Ohatra hoe olona antitra na hoe voan'ny accident na hoe tapaka lalandra na tsy haiko ee ze mety mahafaty any... ny hany raison ampiasaina tsin dia hoe olona ve dia ho hanina?? satria nisy fanahy ve taloha, refa maty ra nisy fanahy tao dia efa lasa izy. Satria hoe nisy mpitia fony fahavelony, toy ny alika ohatra, dia tsy vita ny hanome authorization hihinana ny nofony?? azoko ary ekeko.

io indrindra no antony hanaovako an'ity lahatsoratra ity hoe tokony asiana system nasionaly mandrindra ny fikarakarana ny henan'olona sy alika. Hoe atao anonyme ny hena ary amidy @ olon-drehetra tsy ankanavaka. Tsisy makobo izany hoe nofon'iza ity na iza an. Ny havan'ny maty moa dia azo omena vovokoa efa mifono lamba mba ho aleviny. Satria efa ho vovoka ihany anie iny ee, dia mba @ iny izy ireo no mionona. Na a defaut dia ny taolana no averina any @ tompony..

Tsy hitanareo tena optimale ve izany?? eritrereto hoe firy ny olona kere sy tsy minan-kena eto @ tanana? tsy eritreretinareo hoe fahasoavan'A/tra ve izany ny fihinana olona sy alika? tsy otran'ny mamono olona ve isika ra ohatra ka tsy vonona ny hanome ny vatantsika hopean'ny hafa refa jokotra isika?? asa, tandremo sao dia ho any @ afobe eo an!!

ie, efa eo ihany isika, dia manina moa ra angonina ny tain'olona ee? ireny gabone ireny izany tonga dia efa mety avy hatrany ary afangaro @ zezika hafa... Otran'le teo ihany hoe zezika fotsiny no anarany avy eo. Tsy koi koa na preciser-na aza hoe misy tain'ol ee. Ze tsy te hividy mibotsina... ok ok

Satria refa atao anie ny fandihana dia araka ny hafatry ny zanak'Andriamanitra, i jesoa zokinay izany an sao dia misy mieritreritra anah eo mahita an'ny feako tres appetissant, dia ozy hoe: ity no vatako, ity no rako, manaova izao ho fahatsiarovana ahy... Asa ra azonareo ny tian'lery hambara fa tena hafatra mazava mintsy ny an'lery hoe azo hanina ny olombelona ary tokony hanao izany isika mpanara-dia azy...

Ny katolika moa izay tena mamerina an'ilay eksperiansa @ fankamasianana dia tena hoe vatan'i jesoa sy ran'i jesoa mihintsy no pehana any ampiangonana isak'alahady fa tsy hoe fahatsiarovana fotsiny...  ilay silaka mofo iny izany dia silaky ny vatan'i jesoa iny... dia hoy aho hoe ny tainareo izao izay mbola ao anaty tsinay ao dia mbola vatanareo izany iny, marina sa tsy marina??  Ka ra ohatra izany mahazo ny tain'i jesoa mbola ao anatin'i jesoa ve dia tsy miaina mivantana an'le hoe:

>> tain'i jesoa!!
> amen

>> pipi an'i jesoa!!
> amen