We give, We share, We care

 

Resy lahatra tanteraka aho fa tsy misy afa tsy ny fifanomezan-tanana ihany no tena vahaolana hampandrosoana ny firenentsika, sy izao tontolo mintsy e. Iza tokoa moa no hahavita tena irery ka hoe tsy mila ny hafa e. Izaho mila anao, ianao koa mety mba misy ilanao ahy ihany na tsy androany sy izao aza, indray andro any tsy fantatra. Iza tokoa no mahita, aza atositosika ny ondry botry ozy  fa tsy fantatra izay hanao kambana.

 (tohiny)