Lesbian Pride

Published on 07/16,2008

 

Nahazo revelation tany @ Aphrodita aho androany hariva: aza atositosika ny omby botry fa tsy fantatra izay hanao kambana. Ity lahatsoratra ity dia antso avo mba tsy hanaovana tosi-boho tanana ireo  vevavy mitia vevavy, mpiarabelona amintsika. Nahoana tokoa moa isika no manavakavaka volon-koditr'ireo sipa ireo ee. Tsy fidiny azy nge ny ho toy izany fa izay no nanaovan'A/tra azy ee. 

Zany eo ihany fa tsapa ihany aloha fa tena tsy ho mora ny fidiran'ireo sipa ireo eo @ fiaraha-monina indrindra fa ny Malagasy.  Ka mba ho fanampiana azy ireo, dia entanina ny lehilahy mba hanambady azy ireo (enfin ny 1 amin'izy ireo zany e). Nareo koa aloha aza manao difficile an, fifanampiana goavana ity atolotra ity.

Ho anareo lesbo aloha dia mazava ny tombony fa tsy hokopy mintsy ny pokona. Ary le bandy vadinareo amela anareo hirevy @ le sipanareo. Marihana eto fa tsy mangala-badin'ol (adulterie)  raha ohatra ka manaiky ny tompony an. Tsy mijangajanga ihany koa satria ny fiangonana/baiboly aza dia efa tsy mi-reconaitre ny fiarahan'ny olona mitovy sexe. Genuis an, je sais je sais, thank you 

Ho an'ny le bandy ndray. Efa samy kopy doly ngamba @ ity olana ara-pitiavana eran'ny tanety ity  isika. Vahaolana faran'izay manja indrindra ny fanambadiana lesbian. Fact: ny ankamaroan'ny mpivady nivadiana elaela dia miodina doly (cf film dramatika rehetra). @ ity ndray mitoraka ity dia sady fantatrao fa miodina izy (officiellement nifanarahana) fa fantatrao koa anefa fa joba no hiodonany any, sady tsy miodina koa izy en fait satria tsy miafina anao ry zareo ee.  Sady poinsa tsy hiteraka zanak'olon-kafa mintsy le ramatoa @ zay.  Zany hoe sady tsy harary fo enao no tsy hisy divorce, an han!!  tsy izany ve no atao hoe ame-soeur eee 

Bonus: live lesbian sex sy threesome, jusq'a ce que la mort nous separe  

Iangaviana ny GVO mba handika an'ity @ teny anglisy fa tena solution optimale hisian'ny fianakaviana sy tokatrano sambatra, fanampiana goavana ity. Adidy tsy an'olon-dratsy lehiretsy  

koa etsy ary ry tovolahy isany: a l'assaut!!

ps: nohon'ny antony hoe, tsy fitovian-jo (eny ambony kianja)  an'ny lahy sy ny vavy moa dia tsy conseiller-na ny fandikana an'ity resaka ity hoan'ny gay (lelah sy lelah)... hahaha  


Hevitra

Leave a Reply