Jungle Country

Published on 01/24,2009

 

Dedicated to those who came before us,
To those who walk this journey with us,
And to those who will follow.
May we learn from the successes and failures of our ancestors
as we try to lead the way for generations to come...

 

Misy fitenenan'ny voanjo manao hoe "chasser le naturel, il revient au galop". Betsaka ny kanto sy soatoavina ananantsika. Maro ihany koa ny tsy mahatonga lafatra antsika. Tsy mitondra mankaiza  ny fandaingana @ tenanao ihany. Aleo hatrehina ny zava-misy, ara voajanahary ao amintsika: saovazy isika. Tsisy mahamenatra izany, izay no izy. Na inona atao, na aiza aleha dia miverina @ io ihany hoe: isika tsy afaka manao zavatra ampilaminana izany.

Tsy avy @ i ra8 ny fahadisoana, tsy avy any @ tgv koa. Efa ao anatintsika io, izay no atao hoe lahatra sy anjara. Aza malahelo ary aza miasa saina akory ny @ zavatra mitranga fa izany no efa voasoratra. Ny atao hoe fahendrena malagasy dia ny fanekena an'izay alohan'ny finoanao sy fiheveranao manokana. Ny fahatsapantsika an'izay no antoky ny tsiky sy fahasambarana malagasy.

Misaotra betsaka an'i ra8 sy tgv ary mandray ny andraikiny @ fampisehoana ny tsy maintsy hiseho, ny maha malagasy antsika. Misaotra manokana ihany koa ireo tsy voatonona anarana miasa any ho any hoan'ny tanindrazana. Manetana antsika izay mbola misalasala ihany koa, asehoy ny mahamalagasy anao. Manaiky aho, manaiky ve ianao? raha tsia, mbola tsy tara. Rediredy fahizay, atolotra manokana hoan'ireo taranaka any afara.

simp, malagasy


Hevitra

Leave a Reply