Soooooo Screwed Yet?

Published on 03/21,2009

 

Mbola tsy nisy fotoana naha-tena "hopeless"  ny firenentsika toy izao angamba raha ny fahitako azy. Eny e, mbola tsy teraka aho na hoe mbola kely t@ izany hoe krizy tsisy in in azo vidiana/ampiasaina izany teto, tany @ taona 80 tany hono, tsy mikaonty. Fa izao ora izao no azo lazaina fa tsisy olona azo antenaina intsony hanavotra antsika. Iza no mba hianteherana, asa aleo fitinina kely aloha hoe hazava tsara:

*  Dinaozaoro: Efa nanomboka t@ era jiorasika izy no teto ambonin'ny tany, tsy manao afatsy ny manenjika ary mikajy ny handripaka ireo mety ho azo lazaina hoe afaka hanova zavatra. Misy ny efa teo @ fitondrana fa tsy nisy apoaka. Misy ny tsy afaka ny hitondra mandrakizay. Ny toetra hikambanany, izy ireo no mpanenjika. Tsy mety aminy ny mitarika fa ra izay no mitranga dia bordel tanteraka fa dia tsisy zavatra manjary.

* Oe Oe, Oe Oe: Izy no tompon-dakan'ny fanjakazakana @ andro atoandro. Tsy mahamenatra azy ny mangoron-karena sy mangalatra eo imason'ny vahoaka. Manambany sy mamoritra ny vahoaka no tena hainy. Hany ka somary matahotra doly babay sy lohavohitra rehefa torony ny manjaka. Manapoaka ny zavatra kely sisa tsy noangalariny, sa tsy azony angalarina toy ny tetezana  izy refa mifindra toerana. Hiverina afaka fotoana fohy ony izy araka ny fanomezan-dalana ho omen'ny boay kely azy... Tia fitondrana tokoa izy ary efa mihakely ny volany, mila miezaka kely izy izany hanome fahafahampo ny filany... Fanantenana vaovao, moa ka tsy izany va??

* Faly aho, tena Faly: Izy indray no tompon-dakan'ny fanjakazakana @ andro alina. Mampiseho endrika tsara izy @ andro atoandro, miezaka tokoa hoan'ny tombotsoa an'ny tanindrazana. Atao ny lalana, ezahina ny hisian'ny orinasa vahiny mi-investir eto @ tanana.  Tsy dia manambany vahoaka loatra izy, fa izany hoe tena hainy doly io rehetra io, fady azy izany manotany ny hevitry ny hafa na mba mihaino na hoe mieritreritra kely vao manao zavatra. Tsy manda ny hetahetam-bahoaka koa izy fa zany hoe misy fotoanany zava-drehetra, io fotoanany io dia rehefa miala izy... Tena talentany mitnsy ilay manao madio ivelany eee. @ andro alina izy, no mangoro-karena, tsy misy mahita ary ra hita @ maraina aza efa madio tsara izany. Izy no tena faran'izay tsisy "votany"  (gutless) indrindra t@ izay filoha teto izay.  Kanefa tsy handositra ony izy fa hijanona eto antoerana, hiatrika izay hitranga. Na dia miafina ihany aza... mpandraharaha izy, ka ra izy no tafaverina dia tsy maintsy hamerina izay fatiantoka rehetra @ izao... mitohy tolona.

*  DJ: Izy no printsin'ny foza orana miketriketrika. Ny azy indray dia tsisy zavatra matotra mintsy fa dia atao anjoanjo any doly ny zava-drehetra dia atao amboletra rehefa midofotra. Mbola kely izy ka tsy mahalala menatra. Mifanohitra foana ny zavatra ataony ary absurde ny tena marina fa izany hoe izay no maha DJ azy.  Ohatra hoe omena grace presidentielle ny mpanapoaka tetezana fa gadraina ny saika hampanofa tanindrazana. Ra ny olon-kafa no mampiasa hery dia mpamono vahoaka fa ra izy dia miaro ny demokrasia sy fahafahan'ny vahoaka. Tsy dia misy dikany loatra izany hoe fitsarana izany aminy. Tonga dia seule a seule no mety aminy fa tsy asiana alaharo alaharo izany. Ra akatona ny tele-any, dia miala ny filoha ny dikan'zay. Mandroba mpivarotra sy mandoro tanana koa no tena talentany.  Mitovitovy @ baraka ihany izy @ fampanatenana ny fiovana, mbola tsy fantany manko fa "mamy" ny fitondrana ary sarotra lavitra ilay izy rehefa eo @ toerana. Saingy hoe ny baraka raha miresaka laicite de l'Etat dia nande nivavaka manokana ny andro mialoha fa tsy nasiany fivavahana ekominika nandritra ny fihanihanana... Bref, hainy ny mi-remix ny mpanao politika hafa rehetra... ny olana fotsiny dia tsisy mba nisy mpanao politika tena nitondra voka-tsoa ho an'ny vahoaka. Re-mix ratsy mety hanome tsara... izay mahasoa ataon'A/tra.

* "That's Bull." : io ny tenin'ny namako rehefa naheno ny kozy voretran'ny HCC izy. Ny HCC izany no institution natao hiaro/handrara ny fandikana ny lalam-panorenana kanefa toa izy indray ity no mpanjakan'ny fandikana vilana azy. Mbola azoko ihany ra hoe nanaiky ny adalana nataon'i ra8 namindra fahefana any @ miaramila izy. Mbola azoko ihany koa ra hoe  nanaiky ny famindran'ny miaramila fahefana hoan'i tgv izy... satria hoe mati-kena maso @ ra8, moa matin-tahotran'ny basin'ny CAPSAT @ tgv... fa ny tena tsy azoko dia ny fanekena hoe omena 2 taona i tgv hamolavola lalam-panorenana vaovao? Izany no tena hoe havendranana tapitr'ohatra. Na ny HCC aza tsy manana "raison d'etre" intsony ra hoe ovaina ny constitution, koa in no mbola hitsaratsarana izay famindrana fahefana eo ra efa tsisy dikany intsony izy tssssssssssssssssss That's bull, indeed.

Misy adino ve? Pierrot, Lahiniriko, Rolland, Ratsirahonana, Yvan, Rajemison... voakilasy dinaozoro/tsy afaka mihoatra an'i Deba/ra8...

Tsisy olona 1 mba azo antenaina mintsy ve eto ambonin'ny tany ee?  Sao dia mba tokony atao contrat de gestion @ firenena ivelany koa ary i Dago kle 

Fa aza kivy an, mbola mety ho pira noho izao ny fandehany... mbola misy ny ady antrano izay mbola tsy nandramatsika... ao arinan'izany ny adim-poko... avy eo zenocida... mbola betsaka eee

Miangavy an'i RTN @ izay hanao ny zanahary o Tahio  

 


Tag 4: Tia mijery film aho

Tsy izany fa mampatsiaro ahy "mauvais film" mintsy izao zavatra iainan'ny firenentsika izao.  Hitanareo, ianareo mieritretra tournant tsy ampoizina hoe exitant fa eee tonga dia faran'izay ratsy indrindra no mitranga, mandiso fanatenana foana. Ohatra hoe ny James Bond lalaovin'i Daniel Craig rehetra dia ratsyyyyy. Ilay Quantum of Solace dia gidragidra @ tsisy antony doly, manoatra noho ny film sinoa: "tu as attaque mon honneur, je vais te tuer "...   ary ilay Kama Sutra: a tale of love lalaovin'ny karana e? tena izany no hoe tantaram-piainana ny titra mipopoaka be otran'ny in nefa tsisy in in akory avy eo ... mbola maro no tiako tantaraina, toy film d'orera mandiso fanatenana bedabe, fa lava loatra... tsara natao posta hafa mintsy ity mais bon,... c'est la vie!!

Voatagy: pitou, efa nahita titanika @ zay ve ndriko?Hevitra

Leave a Reply